Ландшафтно проектиране и архитектура

Ню Гарден ООД  изготвя индивидуални проекти за озеленяване на частни дворове, паркове, обществени зелени площи, хотелски комплекси, покривни градини.

Нашите ландшафтни архитекти ще изготвят подробна документация за всички фази на проектирането.

цени от:1,20 лв/м2
пратете ни запитване за конкретна задача

Магазин за кашпи, саксии и цветя


Доставка на цветя в София

То е комплексна дейност, която включва следните етапи:

 • Заснемане на терена

  Заснемането на терена е част от предпроектните проучвания. То дава детайлна информация за актуалното състояние на терена. След анализа на даденостите на обекта може да се пристъпи към самото проектиране.

 • Изготвяне на идейно – дендрологичен проект

  Идейно-дендрологичният проект дава цялостната концепция за изграждане на обекта. В него се съчетават художествения дизайн с изискванията на клиента. Целта му е да създаде връзката, както интериор – екстериор, така и свързването на целия обект с околната среда. Зелените площи са сложни и динамични организми, в които определящи при пространственото изграждане и структуриране са растенията. От голямо значение е балансът и взаимната връзка между растителните и архитектурните обеми. Затова е необходимо много добро познаване на морфологичните и биологични особености на растенията. Избират се растения, които ще красят вашата градина през всеки месец и ще създават определени акценти през различните сезони.

 • Изготвяне на проект за вертикално планиране

  Изготвянето на проект за вертикално планиране осигурява свързването на терена с проекта за озеленяване. Планират се алеите и площадките, а при необходимост – стълбища и подпорни стени.

 • Изготвяне на посадъчна схема и трасировъчен проект

  Това са работни проекти, които спомагат изпълнението на всяка една зелена площ. Трасировъчният проект дава координатите за нанасянето на трасетата на алеи, площадки, стълбища и др. архитектурни елементи на самия терен, а посадъчната схема уточнява местата, количеството и вида на растенията, които се предвижда да бъдат засадени.

  С изготвянето на проекта се взимат основните решения за това какви материали ще се използват и в какви срокове ще се работи.

  Едва след като се премине през всички етапи на проектирането може да се пристъпи към изграждането.