Проектиране

Ландшафтно проектиране и архитектура

Проектиране

Ландшафтно проектиране и архитектура

Проектиране

Ландшафтно проектиране и архитектура

previous arrow
next arrow

Проектирането е процес обхващащ няколко аспекта на планиране – технически, икономически и естетически. Постигането на точния баланс между тези три аспекта, съгласно даденостите и изискванията, прави един проект добър и убедителен при реализацията си.

Ню Гарден ООД изготвя инвестиционни проекти за озеленяване на частни дворове, паркове, обществени зелени площи, хотелски комплекси, жилищни и административни сгради, покривни градини, вертикално озелняване.
Нашите ландшафтни архитекти ще изготвят подробна документация за всички фази на проектиране.

То е комплексна дейност, която включва следните етапи:

 • Заснемане на терена

  Заснемането на терена е част от предпроектните проучвания. То дава детайлна информация за актуалното състояние на терена – граници, релеф, изложение, сгради, настилки, комуникации. След анализа на даденостите на обекта може да се пристъпи към самото проектиране.

 • Изготвяне на идейно – дендрологичен проект

  Идейно-дендрологичният проект дава цялостната концепция за изграждане на обекта. В него се съчетават художествения дизайн с изискванията на клиента. Целта му е да създаде връзката, както интериор – екстериор, така и свързването на целия обект с околната среда. Зелените площи са сложни и динамични организми, в които определящи при пространственото изграждане и структуриране са растенията. От голямо значение е балансът и взаимната връзка между растителните и архитектурните обеми. Затова е необходимо много добро познаване на морфологичните и биологични особености на растенията. Избират се растения, които ще красят вашата градина през всеки месец и ще създават определени акценти през различните сезони.

 • Изготвяне на проект за вертикално планиране

  Изготвянето на проект за вертикално планиране уточнява нивата на терена и промените в релефа на обекта при реализацията му. Планират се алеите и площадките, а при необходимост – стълбища и подпорни стени.

 • Изготвяне на посадъчна схема и трасировъчен проект

  Това са работни проекти, които спомагат изпълнението на всяка една зелена площ. Трасировъчният проект дава координатите за нанасянето на трасетата на алеи, площадки, стълбища и др. архитектурни елементи на самия терен, а посадъчната схема уточнява местата, количеството и вида на растенията, които се предвижда да бъдат засадени.

  С изготвянето на проекта се взимат основните решения за това какви материали ще се използват и в какви срокове ще се работи.

  Едва след като се премине през всички етапи на проектирането може да се пристъпи към изграждането.