Поливни системи

Поливни системи

Поливни системи

Нашия екип разработва проектите според индивидуалния характер на обектите и направено задание от клиента. В общия случай терена се разделя на обособени площи със сходни условия. Това се прави с цел на по-прецизна корекция на поливната норма по време на експлоатационния период. Също така се взема в предвид залесеността и геометрията на терена, след което се подбират подходящите дъждовални апарати за всяка зона, капково за групите със средна и висока растителност и подземно капково в някои случаи.

За откритите и големи тревни площи се използват роторни разпръсквачи с голям и среден радиус на действие, а за зоните с малка геометрична форма и разпръсната растителност се препоръчват дефлекторни разпръсквачи с радиус на действие до 5 м.

След фиксиране на поливната схема се избират трасетата на тръбната разводка и се уточняват позициите на останалите елементи от интелигентната напоителна система: програматор, датчик за дъжд (метеорологична станция), разпределителни шахти ( с електромагнитни клапани), ръчни хидранти. Според желанието на клиента се избира специализирания продукт от водещите фирми в бранша „HUNTER” и „Rain Bird”. Важна част от поливната система е осигуряване на необходимото и налягане и дебит. Това се преценява и определя според условията на обекта и характеристиката на водоизточника.

При необходимост (малък дебит или ниско налягане) се изгражда буферен резервоар, като той може да бъде вкопан или свободно стоящ.

Помпения агрегат се оразмерява според разходната норма и наличното водно количество (в резервоара или водоизточника), за по плавна работа по време на експлоатация препоръчваме да се инсталира честотно управление (инвертор) към помпата. Ползваме продукти на “LOWARA”, “GRUNDFOS”, “DANFOSS” и др.

Водни ефекти

Изкуствени езера, водни каскади и огледала, потоци, фонтани, мъглуващи арки и други артистични елементи към парковото пространство. Проектираме и изграждаме цялата инсталация помпи, филтри и други с продукти на „OASE”.

Градинско осветление

Градинското осветление е практично, ефектно и съществена част от екстериорното пространство. Създава необходимата видимост в пешеходните зони и обем с красиви гледки в останалата част от градината. За допълнително удобство предлагаме интелигентни устройства за автоматизация и управление на отделните светлинни кръгове, чрез дистанционно, компютър или мобилно приложение на телефона.