Сертификат ISO 9001:2008 издаден на НЮ ГАРДЕН ООД с обхват на дейност:Озеленяване и поддържане на паркове и градини, в т.ч. ландшафтна архитектура, строеж и поддържане на зелени площи, спортни терени, игрови площадки и други. Търговия и декориране с цветя.

Сертификат ISO 9001:2008