Categories
Новини

Един от последните реализирани проекти на Ню Гарден е външното партерно пространство около „Перформ бизнес център“, като разбира се сме обърнали внимание и на интериорното пространство на сградата.

Освен тези пространства сме проектирали и изградили зеленина, която си кореспондира с партерната по терасите на всички етажи на бизнес сградата. В тези зони за отдих работещите могат за малко да се откъснат от натоварената среда и да се доближат до спокойствието, което им усещаме в парка сред природата.

Заложили сме на широколистни, иглолистни дървета и храсти, декоративни треви и типичното сезонно зацветяване в партерните представителни части. С оглед на микроклиматичните условия, в централната градска среда сме използвали растителни видове, които са устойчиви и същевременно атрактивни с високи декоративни качества.

Растителността в офис частите редуцира нивата на стрес на служителите, увеличава продуктивността и концентрацията, което води до завишаване и подобряване на цялостния работен процес.

Друга част от многото предимства в инвестирането в изграждане на зелени площи в градска среда са подобряването на качеството на въздуха, редуциране на шума, засенчване и понижаване на температурите през летните месеци.

Благодарение на успешни примери от нашата практика, като този клиентите ни са все по готови да инвестират в озеленяване на офисите си и в последствие превръщане на тези техни инвестиции в активи.