Categories
Новини

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002 2.089 0708 C01 ,
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19 с цел Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID 19.

Бенефициент НЮ ГАРДЕН“ ООД
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 24.08.2021 г.
Край: 24.11.2021 г.

Документ:
Договор № BG16RFOP002 2.089 0708 C01.pdf